windturbineGeplande windturbine
Bestaande windturbineBestaande windturbine
GeluidGeluid: 43 dB(A)

Geluid

Een windturbine kan, afhankelijk van de windsnelheid en -richting een geluid produceren. Dit komt voornamelijk van het zoeven van de wieken. Dat geluid zal in vele gevallen niet hoorbaar zijn door de aanwezigheid van een andere, bestaande geluidsbron namelijk de E40.

Ook is het zo dat de Vlaamse overheid zeer strenge geluidsnormen hanteert voor wat betreft windturbines, die uiteraard steeds gerespecteerd moeten worden. Deze normen verschillen naargelang het moment van de dag. ’s Nachts zijn de normen strenger dan overdag.

Aan woningen die gelegen zijn in agrarisch gebied mag gedurende de avond- en nachtperiode het door de windturbines geproduceerd geluid niet hoger liggen dan 43 dB(A). Voor woningen in woongebieden bedraagt dit 39 dB(A). Een geluidstudie en -berekening maakt deel uit van het milieueffectenrapport dat door een onafhankelijke erkende deskundige wordt opgesteld. Geluid wordt cumulatief onderzocht wat wil zeggen dat alle windturbines in rekening worden gebracht bij de geluidsberekeningen.