windturbineGeplande windturbine
Bestaande windturbineBestaande windturbine

Voorlopige inplanting

Het windenergieproject dat Elicio, Aspiravi en Eneco plannen bestaat uit 18 windturbines. Daarvan zijn er 13 voorzien op grondgebied van Middelkerke en 5 op Gistel. Het project sluit ruimtelijk aan bij de autosnelweg E40 die prominent in het landschap aanwezig is. Er worden dan ook drie nagenoeg parallelle lijnen aan de E40, gevormd. Binnen en rondom het project bevinden zich ook tal van gewestwegen en het afrittencomplex 4.

De inplanting zoals weergegeven is indicatief en voorlopig aangezien nog niet alle conclusies van het milieueffectenrapport gekend zijn. Diverse ruimtelijke en milieutechnische aspecten worden nog bestudeerd om nadien dan tot een finale inplanting te komen.